Anställning och Delägarskapslösning

En anställning samt delägarskapslösning för konsulter med en hög månadsinkomst i Norden.

Denna lösning har blivit mycket populär för höginkomsttagare, vanligtvis konsulter, som jobbar åt Nordiska kunder på kontrakt och önskar en högre nettoinkomst och samtidigt följa regelverket och kunna sova gott om natten.

Genom att göra vår kund (konsulten) till delägare i vår bolagsstruktur kan vi erbjuda en unik hybridmodell där konsulten kan nyttja fördelarna som kommer med att vara anställd samt delägare.